Activities

  • Home
  • Activities
  • एनआरएनए सेसेल्स द्वारा भिक्टोरिया माहे प्रोभीडेनसमा विस्फोटक पदार्थ विस्बाफोबाट विस्थापित परिवारका लागि स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक मामिला मन्त्रिलाई सी रु २१,८१९ सहयोग हस्तान्तरण १९ जनवरी २०२४

एनआरएनए सेसेल्स द्वारा भिक्टोरिया माहे प्रोभीडेनसमा विस्फोटक पदार्थ विस्बाफोबाट विस्थापित परिवारका लागि स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक मामिला मन्त्रिलाई सी रु २१,८१९ सहयोग हस्तान्तरण १९ जनवरी २०२४